• LG UH850

  • LG UH950

  • SONY X9000E

  • SONY X8500E

  • SONY X9300D

بازدید کل : 857790
بازدید دیروز : 212
بازدید امروز : 147
آنلاین : 5




تلويزيونهاي نسل جديد ال جي به شما امکان استفاده از امکاناتي نظير برنامه هاي کاربردي پيشرفته و برنامه هاي محبوبتان را مي دهد . مي توانيد به راحتي برنامه ها را با کنترل جادويي کنترل کنيد

اشاره کنيد ، ترسيم کنيد ، صحبت کنيد ، و به اشتراک بگذاريد و هوشمندانه از سرگرمي ها لذت ببريد

SIMPLINK
با اين تکنولوژي شما مي توانيد با يک کنتــرل، تلويزيــون و ســينماي خانگي خود را کنترل کنيد. (يک کنترل براي دو دستگاه)

 
سيستم صداي 2.0
در برخي از تلويزيون هاي جديد سال سيســتم جديد صدايي تعبيه 2013 شــده اســت که از دو اســپيکر و يک ساب ووفر تشکيل شده. اين سيستم صوتي جديد صدايي به مراتب قويتر و واضح تر نســبت به بقيه تلويزيون ها دارد.

 

پنل هاي IPS

ضربه بزنيد تا متوجه شويد.
در تلويزيــون هــاي ال جــي از پنــل مخصوصي به نام IPS استفاده مي شود که هم زاويه ديد گسترده دارد و هم کيفيت تصوير سازي بالا.

پردازنده سه گانه XD
ايــن پردازنده که فقــط و فقط مختص شــرکت ال جي مي باشــد کنترل کليه عملکردهاي تصويرسازي در تلويزيون را به عهده دارد. (وضــوح تصوير، اشــباع رنــگ، بهينه ســازي تصاويــر و از بين برنــده تمام سايه هاي تصوير)

 

بهينه سازي وضوح تصوير

توسط اين مزيت که با کمک پردازشگر ســه گانــه XD محقــق مــي گــردد، تلويزيون مــي تواند کيفيت تصوير را يک درجه بالا ببرد.

شاخص شفافيت تصوير
درتلويزيون هاي نســل جديد ال جي تمامي پردازش ها به صورت ديجيتالي بوده و طيف رنگي وجود ندارد. از اين رو تمامي سايه هاي تصوير از بين مي رود. واحــد اندازه گيري اين شــاخص هرتز مي باشد.

 
بازي دوطرفه
ايــن مزيــت تلويزيون هــاي ال جي با کمــک عينک هــاي مخصوص بــازي دو طرفــه، هيجان بازي را براي بازيکن ها بيشتر مي سازد

 

زوم بر صداي سه بعدي

فقط ســه بعدي نبينيد، سه بعدي هم بشنويد. در تلويزيــون هــاي ال جي سيســتم صداي سه بعدي تعبيه شده است که بيننده با شــنيدن صداي سه بعدي از ديدن فيلم لذت بيشتري مي برد.

تنظيم عمق تصاوير سه بعدي
در تلويزيون هاي ســه بعــدي ال جي بيننــده مي تواند نســبت به ســليقه خود، عمق تصاوير ســه بعدي را کم يا زياد کند.

 

تلويزيون هوشمند ال جي

تلويزيون هوشــمند جديد ال جي اين امکان را به شما مي دهد از برنامه ها، محتواهــاي عالي و نرم افزارهاي مورد علاقه خود لذت بيشــتري ببريد.کار با کنترل جادويي اين مدل بســيار آسان است.

سينما 3D

ســينما ســه بعدي نســل جديــدي از تکنولوژي 3D اســت کــه مرزها را در نورديــده و تجربه ســينماي واقعي را ارائه مي دهد. مدل هاي جديد سازگار با چشــم و فاقد پرش تصوير هستند. تکنولوژي 3D اين مدل تيرگي تصوير را از ميــان برده اســت. عينک ها نيز بسيار سبک تر و فاقد باتري هستند. از جديــد ترين تکنولوژي 3D به خاطر آسودگي و کيفيت آن لذت ببريد.

طراحي Cinema Screen
بهتريــن راه براي لــذت بردن از فيلم 3D سينما اســت. اکنون تلويزيوني با ويژگي هاي يک سينما در خانه موجود اســت که منظره سينمايي به خانه شما مي دهد. اين تلويزيــون با تکنولوژي لبه هاي باريک ساخته شده است.

 

NetCast TM

NetCast بهترين ويژگي تلويزيون هوشــمند ال جي اســت و دسترسي به محتواها و سرويس ها را آسان مي کند NetCast راهي مطمئن به زندگي هوشــمند و ســرگرمي هاي پيشــرفته است.

شبکه اجتماعي
زماني که تلويزيون تماشا مي کنيد با دوستانتان نيز صحبت کنيد. درست همانند گوشــي هاي هوشمند، بر روي تلويزيون ال جي نيز SNS موجــود اســت. نرم افــزاري که از طريــق آن مي توانيد با دوســتان خود در ارتبــاط باشــيد و حين تماشــاي تلويزيون، فايل هايي نيز به اشــتراک بگذاريد.مانند اين است که همراه دوستانتان تلويزيون تماشا مي کنيد.

 
Skype TM
مي توانيد از طريق Skype با کساني که دوستشان داريد صحبت کنيد و يا تصوير آنها را ببينيد و لحظات با ارزشي را تجربه نماييد.

 
دنياي بازي
دنياي بازي تلويزيون هوشمند ال جي شامل بيشمار بازي مفرح است که مي توانيد دانلود کنيد و از آنها لذت ببريد. در دنياي بازي امکانات نامحدودي براي سرگرمي موجود است .

 

محتواهاي ويژه

گلچيني از بهترين برنامه ها به زبان فارسي شامل اخبار ، بازي، سرگرمي و.... در اختيار شماست.

سرگرمي هوشمند

انواع بازي هاي جالب و هيجاني براي تمامي سنين فقط با يک کليک ساده در دسترس شما مي باشد.

پخش فوري
را پخش، با اســتفاده از اين ويژگي مــي توانيد برنامه مورد علاقــه خود متوقف و يا ذخيره نماييد و همچنين با به عقب برگرداندن تصاوير، صحنه هاي جالب رادوباره ببينيد.

 

زمان بندي ضبط

نماييد.بدين مي توانيد زمان مشخصي براي ضبط برنامه مورد نظر تنظيم وســيله حتي زماني که در منزل نيستيد تلويزيون برنامه مورد علاقه شما را ضبط خواهد کرد.

تماشا کنيد، ضبط کنيد

مي توانيد همزمان برنامه اي را تماشا و برنامه کانال ديگري را ضبط نماييد.

ضبط داخلي
بر روي حافظه داخلي دستگاهتان برنامه هاي مورد علاقه تان را ضبط کنيد.

 
ماشين زمان 2
ديگر نگران از دست دادن برنامه مورد علاقه خود نباشيد. با نسخه به روز رساني شده ويژگي جذاب ماشين زمان ال جي مي توانيد برنامه مورد علاقه خود را ضبط نماييد و هيچ برنامه اي را از دست ندهيد.

 
SmartShare TM
مي توانيد فايل هايي از دستگاه هاي ديگر بدون اتصال سيم، بر روي تلويزيون خود دريافت نماييد و يا بر روي دستگاه هوشمند ديگري تلويزيون تماشا کنيد. تمامي اين امکانات با استفاده از smart share بر روي تلويزيون هاي هوشمند ال جي قابل دسترس هستند. توسط تلويزيون هوشمند ال جي مي توانيد راحت تر از هر زماني به دستگاه هاي ديگر متصل شده و از محتواهاي نا محدود آن لذت ببريد.

 
Network File Browser
مي توانيد با استفاده از اين تکنولوژي به آساني فايل مورد نظر را و يا حافظه خارجي، DLNA از ميان تمامي دســتگاه هاي ســازگار با بيابيد.

 

Tag On

اســتفاده از Tag on آســان ترين روش براي اتصال تلفن همراه و تلويزيون اســت. خصوصيتي اســت که تصوير بــه طور همزمان در تلفن همراه و با تلويزيون نمايش داده مي شــود. کافي اســت برچســب NFC را به تلفن همراه نزديک کنيد و تصوير تلويزيون را بر روي تلفن تماشــا کنيد. اين ويژگي به وســيله مغناطيس کار مي کند

MHL Mobile HD Link

بــا اســتفاده از کابــل MHL مــي توانيد تلفــن همراه خــود را به تلويزيون متصل نماييد و محتويات با کيفيت HD را بر روي صفحه نمايش بزرگ تماشــا کنيد. از مزيــت هاي ديگر اين تکنولوژي اين است که هنگام اتصال کابل، تلفن همراه شما شارژ نيز مي شود و شما قابليت کنترل کامل تلفن همراهتان توسط تلويزيون و کنترل جادويي خواهيد داشت.

Miracast
WiFi AllianceCertified MiracastTM به شــما اين امکان را مي دهد که از اتصال ســريع و بي ســيم تلويزيون به تلفن همراه هوشمند، تبلت و يا رايانه لذت ببريد.

 
2nd Display
با اســتفاده از 2nd Display مــي توانيد برنامه هاي تلويزيون و يا فيلــم هاي بلــو ري را بر روي تلفن همراه هموشــمند و يا لپ تاپ تماشا کنيد. البته اين امکان با استفاده از اينترنت بي سيم ميسر است.

 
Intel's WiDi
به کاربر اجازه مي دهد که خيلي ســريع و Intel’s WiDi تکنولوژي آســان بدون نياز به کابل و يا اينترنت به لپ تاپ هايي که از اين تکنولوژي پشتيباني مي کنند متصل شده و انتقال داده داشته باشند.

 
جستجوگر جامع
در هر زمان هر آنچه را که مي خواهيد بيابيد و هر چه مي خواهيد تماشا کنيد. کافــي اســت کلمه مــورد نظــر را تايــپ و يا بگوييــد، جســتجوي جامع فورا ليســتي از ويدئوهــا، برنامه ها و کليپ هاي آنلاين به شــما ارائه مــي دهد. بهترين جســتجوگري که تــا به حال ديده ايد، بــه کمک اين جســتجوگر مي توانيد هر چيزي در تلويزيون خود بيابيد و ســرگرمي هاي خــود را با تجربه تلويزيون هوشــمند ال جي مطلوب تر نماييد.

 
کنترل حالت و صدا
تلويزيون هوشمند ال جي صوت و تصوير شما را تشخيص مي دهد. تلويزيوني بينا و شنوا که تسلط و کنترل شما را بر تلويزيون افزايش مي دهد و اين خود تداعي کننده کلمه هوشمند است.

 
نرم افزار از راه دور تلويزيون ال جي
با استفاده از نرم افزار موجود در تلفن همراه هوشمند خود مي توانيد تلويزيون خود را از راه دور کنترل نماييد.

 

صفحه اصلي هوشمند

راحت ترين منوي اصلي با قابليت شخصي سازي بسيار بالا طراحي بهينه منوي اصلي تلويزيونهاي جديد ال جي به کاربران راحتي و قدرت تغيير پذيري آسان را ارمغان مي دهد.

کنترل جادويي
هر تلويزيون هوشمند ال جي مجهز به يک کنترل جادويي است. اين ابداع کمک موثري در کنترل آسان و موثر تلويزيونتان دارد. فقط اشاره کنيد و سپس کليک کنيد، اکنون کمترين زمان ممکن را در مرور صفحات سپري مي کنيد و بيشتر به تفريح مي پردازيد!

 
SMART TV
تلويزيون هوشمند ال جي ساده ترين راه براي استفاده از سرگرمي هاي مورد علاقه شماست.تلويزيونهاي نسل جديد ال جي به شما امکان استفاده بهينه از امکاناتي نظير برنامه هاي کاربردي و پيشرفته و برنامه هاي محبوبتان را مي دهد. مي توانيد به راحتي برنامه ها را با کنترل جادويي کنترل کنيد.
اشاره کنيد، ترسيم کنيد، صحبت کنيد و به اشتراک بگذاريد و هوشمندانه از سرگرمي ها لذت ببريد.