• LG UH850

  • LG UH950

  • SONY X9000E

  • SONY X8500E

  • SONY X9300D

بازدید کل : 857783
بازدید دیروز : 212
بازدید امروز : 140
آنلاین : 12
صفحه اصلي سايت

 

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LM66900

صفحه نمايش 42 اينچي , گيرنده داخلي ديجيتال,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق),تلوزيون سه بعدي ال جي (LG 3D TV) , قابلي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 55LM62000

صفحه نمايش 55 اينچي , گيرنده داخلي ديجيتال,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق),تلوزيون سه بعدي ال جي (LG 3D TV) , قابلي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 47LM62000

صفحه نمايش 47 اينچي , گيرنده داخلي ديجيتال,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق),تلوزيون سه بعدي ال جي (LG 3D TV) , قابلي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LM62000

صفحه نمايش 42 اينچي , گيرنده داخلي ديجيتال,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق),تلوزيون سه بعدي ال جي (LG 3D TV) , قابلي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM86000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا,تصاوير سه بعدي بدون پرش , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LN54400

صفحه نمايش 42 اينچي , گيرنده ديجيتال داخلي,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق),قابليت اتصال به شبکه هاي بي سيم , قابليت ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 47LN54200

صفحه نمايش 47 اينچي , گيرنده ديجيتال داخلي,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق) , قابليت پخش صداي دالبي,کنترل جادويي,دار ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LN54200

صفحه نمايش 42 اينچي , گيرنده ديجيتال داخلي,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق) , قابليت پخش صداي دالبي,کنترل جادويي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LN57200

صفحه نمايش 42 اينچي , گيرنده ديجيتال داخلي,موتور پردازشگر سه گانه,دستگاه,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق) , قابليت پ ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 47LN57000

صفحه نمايش 47 اينچي , گيرنده ديجيتال داخلي,موتور پردازشگر سه گانه,دستگاه,سنسور هوشمند (صرفه جويي هوشمند در مصرف برق) , قابليت پ ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LA64000

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صداي فوق‌العاده سه بعدي, صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي (LG) مدل : 55LA66100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,قابليت بازي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 55LM64100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , قابليت تنظيم عمق تصوير سه بعدي,سنسور هوشمن ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 47LM64100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , قابليت تنظيم عمق تصوير سه بعدي,سنسور هوشمن ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LM64100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , قابليت تنظيم عمق تصوير سه بعدي,سنسور هوشمن ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 55LA62100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صداي فوق‌العاده سه بعدي, صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 47LA62100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صداي فوق‌العاده سه بعدي, صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي LG مدل : 42LA62100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صداي فوق‌العاده سه بعدي, صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LA66100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,قابليت بازي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LA66100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV),گيرنده داخلي ديجيتال, 3 بعدي (3D) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,قابليت بازي ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LA74000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنترل نور صفحه جهت مصرف انرژي کمتر, 3 بعدي ( 3D ) , گيرنده ديجيتال داخلي, قاب ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LA74000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنترل نور صفحه جهت مصرف انرژي کمتر, 3 بعدي ( 3D ) , گيرنده ديجيتال داخلي, قاب ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LA66000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LA66000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LA66000

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 32LA66000

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,صرفه جويي فوق هوش ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LA86000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صداي دالبي,صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,گيرنده ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LA86000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صداي دالبي,صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,گيرنده ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LA86000

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا, 3 بعدي ( 3D ) , صداي دالبي,صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي,گيرنده ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LW45000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LW45000

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM96000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM76100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM67100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM66100

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 55LM58000

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM58000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LM58000

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 32LM58000

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM66100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LM66100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM67100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LM67100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM76100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LM76100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM86000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LM96000

صفحه نمايش 47 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LW65100

صفحه نمايش 47 اينچي , تلوزيون هوشمند (Smart TV)، نسبت کنتراست 1:90000000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LW65100

صفحه نمايش 42 اينچي , تلوزيون هوشمند (Smart TV)، نسبت کنتراست 1:90000000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه ....

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 47LW57000

47 اينچ , تلوزيون هوشمند (Smart TV)، نسبت کنتراست 1:8000000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون 3D LED ال جي مدل : 42LW57000

42 اينچ , تلوزيون هوشمند (Smart TV)، نسبت کنتراست 1:8000000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي(LG) مدل:42LV35000

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:3.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LV35000

47 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:3.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED ال جي (LG)مدل:32LV35000

32 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:3.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال اي دي ال جي(lLG) مدل:42LV34000

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:3.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LV55000

47 اينچ , قابليت DLNAL/Wifi، نسبت کنتراست1:5.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LV37100

47 اينچ , قابليت DLNAl/Wifi ، نسبت کنتراست1:4.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال اي دي ال جي (LG)مدل:42LV37100

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:4.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED ال جي (LG)مدل:32LV37100

32 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:4.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:42LV55000

42 اينچ , قابليت DLNAL/Wifi ، نسبت کنتراست1:5.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:37LV55000

37 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:5.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال اي دي ال جي ( LG)مدل:32LV55000

32 اينچ , کيفيت تصوير Full HD LED، نسبت کنتراست1:5.000.000 , داراي گيرنده داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED ال جي (LG)مدل:32LV25100

32 اينچ , کيفيت تصوير باوضوح1366x768پيکسل، نسبت کنتراست 1:1.000.000 , داراي تيونر داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED ال جي (LG)مدل:26LV25100

26 اينچ , کيفيت تصوير باوضوح1366x768پيکسل، نسبت کنتراست 1:1.000.000 , داراي تيونر داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:22LV25100

22 اينچ , کيفيت تصوير باوضوح1366x768پيکسل، نسبت کنتراست 1:1.000.000 , داراي تيونر داخلي ديجيتال ، صرفه جويي فوق هوشمندانه انرژي

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:42LED4600

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست1:2000000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:32LED4600

32 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست1:2000000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LED7600

47 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست 1:5.000.000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:42LED7600

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست 1:5.000.000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:32LED7600

32 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست 1:5.000.000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LED4700

47 اينچ , کيفيت تصوير FULL HD باوضوح1920*1080 پيکسل , نسبت کنتراست1:2000000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:42LED4700

42 اينچ , کيفيت تصوير FULL HD باوضوح1920*1080 پيکسل , نسبت کنتراست1:2000000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:32LED4700

32 اينچ , کيفيت تصوير FULL HD باوضوح1920*1080 پيکسل , نسبت کنتراست1:2000000

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:47LED5400

47 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست 1:3.000.000 با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:26LED5400

26 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 768×1366پيکسل , نسبت کنتراست 1:1.000.000 با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:42LED5400

42 اينچ , کيفيت تصوير Full HD باوضوح 1920x1080پيکسل , نسبت کنتراست 1:3.000.000 با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:32LED5400

32اينچ , کيفيت تصوير HD باوضوح 1366x768پيکسل , نسبت کنتراست 1:1.000.000 با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل:22LED5400

22اينچ , کيفيت تصوير HD باوضوح 1366x768پيکسل , نسبت کنتراست 1:1.000.000 با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل: LG 42LED5600

42 اينچ , قابليت انطباق 100 هرتز ، وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل: LG 32LED5600/LE5500

32 اينچ , قابليت انطباق 100 هرتز ، وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل: LG 47LED5600

47 اينچ , قابليت انطباق 100 هرتز ، وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون LED ال جي مدل: LG 37LED5600

37 اينچ , قابليت انطباق 100 هرتز ، وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، با ضمانت نامه گلديران

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 75F8880

صفحه نمايش 75 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا,تنظيم نور نقطه اي , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مص ....

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 65F8880

صفحه نمايش 65 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا,تنظيم نور نقطه اي , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مص ....

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 60F8880

صفحه نمايش 60 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا,تنظيم نور نقطه اي, , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي م ....

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 75F6450

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا,مرورگر صفحات وب هوشمند Wi-Fi , تنظيم نور نقطه اي (Micro Dimm ....

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 40F5550

صفحه نمايش 40 اينچي , گيرنده ديجيتال,امکان تصوير در تصوير , صداي فراگير

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 32F5550

صفحه نمايش 32 اينچي , گيرنده ديجيتال,امکان تصوير در تصوير , صداي فراگير

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 46F5550

صفحه نمايش 46 اينچي , گيرنده ديجيتال,امکان تصوير در تصوير , صداي فراگير

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 32F5570

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 32F5590

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 40F6850

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 55F6350

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 55F6450

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , تنظيم نور نقطه اي (Micro Dimming)

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 32F6450

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , تنظيم نور نقطه اي (Micro Dimming)

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 55F7770

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , تنظيم نور نقطه اي پيشرفته (Micro Dimming PRO)

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F7770

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , تنظيم نور نقطه اي پيشرفته (Micro Dimming PRO)

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 55F8880

صفحه نمايش 55 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 40F5590

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 40F5570

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل: Samsung 46F5570

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F5590

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F6850

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F6350

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 40F6350

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F6450

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 40F6450

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 40F7770

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون ال اي دي سامسونگ مدل : Samsung 46F8880

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون فوق هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

4,989,000 تومان

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA26EH4440

صفحه نمايش 26 اينچي , 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA32EH4440

صفحه نمايش 32 اينچي , 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA32EH4950

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA22EH5550

صفحه نمايش 22 اينچي , داراي يک ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA32EH5550

صفحه نمايش 32 اينچي , داراي 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA40EH5550

صفحه نمايش 40 اينچي , داراي 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA46EH5550

صفحه نمايش 46 اينچي , داراي 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA32EH5560

صفحه نمايش 32 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA40EH5560

صفحه نمايش 40 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA40EH6920

صفحه نمايش 40 اينچي , داراي 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung) مدل : UA46EH5560

صفحه نمايش 46 اينچي , تلويزيون هوشمند (Smart TV)، کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (Samsung)مدل : UA46EH6920

صفحه نمايش 46 اينچي , داراي 2 ورودي HDMI، يک ورودي USB , داراي گيرنده ديجيتال داخلي، صرفه جويي مصرف انرژي

قيمت پايه ديواري

, ,

قيمت پايه سقفي

, ,

قيمت تلويزيون LED سامسونگ(Samsung) مدل: 55c6960

55 اينچ , داراي All Share براي اتصال هميشه , پايه گردان،با ضمانت سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ(Samsung) مدل: 55C6260

55 اينچ , داراي All Share براي اتصال هميشه , پايه گردان،با ضمانت 18 ماهه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UA46C6900UR

46 اينچ , وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UA40C6200UR

40 اينچ , 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون ال اي دي (LED) سامسونگ (SAMSUNG) مدل :UN55B7000

55 اينچ , وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , مصرف برق پائين، سازگار با محيط زيست، ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون ال اي دي (LED) سامسونگ (SAMSUNG) مدل:UN46B8000

46 اينچ , وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , مصرف برق پائين، سازگار با محيط زيست، ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون ال اي دي (LED) سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UN32B6000

32 اينچ , وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , مصرف برق پائين، سازگار با محيط زيست، ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون ال اي دي (LED) سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UA-46B7000WR

46 اينچ , وضوح تصوير1920x1080 پيکسل , با ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UA-40 B7000WR

40 اينچ , وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , با ضمانتنامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ (SAMSUNG) مدل : UA-46 B6000VR

46 اينچ , وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , با ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 26C4000

26 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1366x768 پيکسل , 3 ورودي HDMI و يک ورودي USB ، با ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 40C5550

40 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، به همراه 50% تخفيف سينما خانگي مدل:C455

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 40C6260

40 اينچ , اسکن تصوير 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ،به همراه 50% تخفيف سينما خانگي مدل:C455

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 46C6960

46 اينچ , اسکن تصوير 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، به همراه 50% تخفيف سينما خانگي مدل:C5 ....

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 46C6260

46 اينچ , اسکن تصوير 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ،به همراه 50% تخفيف سينما خانگي مدل:C555

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 46C5000

46 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، با ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 40C6960

40 اينچ , اسکن تصوير 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ،به همراه 50% تخفيف سينما خانگي مدل:C455

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 37C5550

37 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، به همراه DVD 9850

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 32C6960

32 اينچ , اسکن تصوير 100 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، به همراه DVD C9595

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 32C5550

32 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1920x1080 پيکسل , 4 ورودي HDMI و 2 ورودي USB ، به همراه DVD C9595

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 32C4440

32 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1366x768 پيکسل , 3 ورودي HDMI و يک ورودي USB ، به همراه DVD 9595

قيمت تلويزيون LED سامسونگ مدل : Samsung 22C4000

22 اينچ , اسکن تصوير 50 هرتز ، وضوح تصوير 1366x768 پيکسل , يک ورودي HDMI و يک ورودي USB ، با ضمانت نامه سام سرويس

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل : LC-32LE430X

40 اينچ , قابليت پخش فرمت Divx , قابليت کاهش مصرف برق (Optical picture control)

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل : LC-40LE430X

40 اينچ , قابليت پخش فرمت Divx , قابليت کاهش مصرف برق (Optical picture control)

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-40LE8300X

40اينچ , مگا کنتراست , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-46LE8300X

46اينچ , مگا کنتراست , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-52LE820M

52اينچ , کنتراست5M:1 ديناميک , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-46LE820M

46اينچ , کنتراست5M:1 ديناميک , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران ساخت مالزي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-46LE820M

46اينچ , کنتراست5M:1 ديناميک , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران ساخت ايران

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-40LE820M

40اينچ , کنتراست5M:1 ديناميک , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران ساخت مالزي

قيمت تلويزيون ال اي دي LED شارپ(Sharp) مدل:LC-40LE820M

40اينچ , کنتراست5M:1 ديناميک , تکنولوژيQuttron کواترون (4 رنگ اصلي) ،با ضمانتنامه ماديران ساخت ايران

قيمت تلويزيون LED شارپ(Sharp) مدل:LC-40LE700M

40 اينج , کنتراست فوق‌العاده 2,000,000:1 ديناميک , با ضمانتنامه ماديران

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 46R470

صفحه نمايش 46 اينچي , داراي راديو FM,داراي تله تکست,داراي قابليت تصوير در تصوير , داراي دو خروجي HDMI و يک خروجي USB

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 40R470

صفحه نمايش 40 اينچي , داراي راديو FM,داراي تله تکست,داراي قابليت تصوير در تصوير , داراي دو خروجي HDMI و يک خروجي USB

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 65X9004

صفحه نمايش 65 اينچي , •مجهز به پردازشگر 4k X-RealityTM PRO براي افزايش کيفيت تصوير به نسبت تلويزيونهاي full hd , •داراي Wi-Fiدا ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 55X9004

صفحه نمايش 55 اينچي , مجهز به پردازشگر 4k X-RealityTM PRO براي افزايش کيفيت تصوير به نسبت تلويزيونهاي full hd , داراي Wi-Fiداخل ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 84X9000

صفحه نمايش 84 اينچي , داراي 4 پورت HDMI و 2 پورت USB,داراي قابليت هاي تصوير در تصوير و تله تکست , داراي مرورگر وب

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 70R550

صفحه نمايش 70 اينچي , •مجهز به سيستم سه بعدي و قابليت تبديل دو بعدي به سه بعدي,حداکثر مصرف برق: 121W , تکنولوژي CineMotion ®b و ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل: SONY 60R550

صفحه نمايش 60 اينچي , •مجهز به سيستم سه بعدي و قابليت تبديل دو بعدي به سه بعدي,حداکثر مصرف برق: 121W , تکنولوژي CineMotion ®b و ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 50R550

صفحه نمايش 50 اينچي , •مجهز به سيستم سه بعدي و قابليت تبديل دو بعدي به سه بعدي,حداکثر مصرف برق: 121W , تکنولوژي CineMotion ®b و ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 32W670

صفحه نمايش 32 اينچي , اترنت، DLNA، بازي USB و Wi-Fi، اسکايپ آماده، تقويت کننده کنتراست پيشرفته (ACE) , اتصال MHL ، حسگر طراحي ک ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 42W670

صفحه نمايش 42 اينچي , اترنت، DLNA، بازي USB و Wi-Fi، اسکايپ آماده، تقويت کننده کنتراست پيشرفته (ACE) , اتصال MHL ، حسگر طراحي ک ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 47R500

صفحه نمايش 47 اينچي , تله تکست,تکنولوژي سه بعدي کيفيت تصوير Full HD , DVB-T - تصوير در تصوير

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 42R500

صفحه نمايش 42 اينچي , تله تکست,تکنولوژي سه بعدي کيفيت تصوير Full HD , DVB-T - تصوير در تصوير

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 55W904

صفحه نمايش 55 اينچي , تقويت کننده تصوير هوشمند,OSD Language,داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,تکنولوژي سه بعدي , کيفيت تصوير ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : SONY 46W904

صفحه نمايش 46 اينچي , تقويت کننده تصوير هوشمند,OSD Language,داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,تکنولوژي سه بعدي , کيفيت تصوير ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : 55W804

صفحه نمايش 55 اينچي , OSD Language,داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,تکنولوژي سه بعدي , کيفيت تصوير FUll HD,مصرف برق در حالت ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : 47W804

صفحه نمايش 42 اينچي , OSD Language,داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,تکنولوژي سه بعدي , کيفيت تصوير FUll HD,مصرف برق در حالت ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : 42W804

صفحه نمايش 42 اينچي , OSD Language,داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,تکنولوژي سه بعدي , کيفيت تصوير FUll HD,مصرف برق در حالت ....

قيمت ال اي دي سوني (S0NY) مدل : 32R420

صفحه نمايش 32 اينچي , داراي تله تکست,قابليت تصوير در تصوير,داراي راديو FM , کيفيت تصوير HD,قدرت صداي 8 وات

قيمت ال اي دي سوني مدل : KDL- 40EX650

وضوح تصوير FULL HD , فناوري حرکت فريم سريع , داراي گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت ال اي دي سوني مدل : KDL- 46EX650

وضوح تصوير FULL HD , فناوري حرکت فريم سريع , داراي گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت ال اي دي سوني مدل : KDL- 46HX750

وضوح تصوير FULL HD , پانل 3 بعدي با سرعت بالا 4 برابر , داراي گيرنده ديجيتال داخلي

قيمت تلويزيون LED سوني (Sony) مدل : KDL-40NX720

صفحه نمايش 40 اينچ , وضوح تصوير: پانل FULL HD با وضوح 1920x1080 , با ضمانتنامه شرکت بازرگاني ايران

قيمت تلويزيون LED سوني (SONY) مدل: KDL 46HX925

46 اينج , پانل شيشه اي کنتراست بالا , داراي گيرنده ديجيتال داخلي - DVB T

قيمت تلويزيون LEDسوني(SONY) مدل: KDL- 32EX520

32 اينج , پانل FULL HD با وضوح 1920x1080 , داراي گيرنده ديجيتال داخلي - DVB T

قيمت تلويزيون LEDسوني(SONY) مدل:KDL-40EX520

40 اينج , پانل FULL HD با وضوح 1920x1080 , داراي گيرنده ديجيتال داخلي - DVB T

قيمت تلويزيون LEDسوني(SONY) مدل:KDL-46EX520

46 اينج , پانل FULL HD با وضوح 1920x1080 , داراي گيرنده ديجيتال داخلي - DVB T

قيمت تلويزيون 3D سوني مدل : KDL-46EX720

46 اينچ , پانل FULL HD با وضوح 1920x1080 , داراي گيرنده ديجيتال داخلي - DVB T

قيمت تلويزيون سه بعدي(3D) سوني مدل : KDL-40EX720

40 اينچ , سازگاري با Skype , قابليت پخش فيلم هاي اينترنتي و پشتيباني ابزارک هاي اينترنتي براويا

قيمت تلويزيون LEDسوني(SONY) مدل:KDL-32EX520

, ,

قيمت تلويزيون LEDسوني(SONY) مدل:KDL-46EX700

46 اينج , وضوح تصوير: 1080×1920 , 4ورودي صوتي HDMI ، رابط USB ، با ضمانت نامه شرکت بازرگاني ايران

قيمت تلويزيون LED سوني(SONY) مدل : KDL-32EX720

32 اينچ , وضوح تصوير : 1920x1080، زاويه ديد : 178درجه , 4ورودي صوتي HDMI ، رابط USB ، با ضمانت نامه شرکت بازرگاني ايران

قيمت تلويزيون LED سوني(SONY) مدل : KDL-40EX710

40 اينچ , وضوح تصوير : 1920x1080، زاويه ديد : 178درجه , 4ورودي صوتي HDMI ، رابط USB ، با ضمانت نامه شرکت بازرگاني ايران

قيمت تلويزيون LED پاناسونيک(Panasonic) مدل: TH-L32X30

32 اينچ , کنتراست ديناميک 1:2000000 , با ضمانتنامه بانيان الکتريک

قيمت تلويزيون LED پاناسونيک (Panasonic) مدل : TH-L42E30

42 اينچ , کنتراست ديناميک : 1:4000000 , با ضمانتنامه بانيان الکتريک

قيمت تلويزيون پاناسونيک(Panasonic)مدل: TH-L37D25

37 اينچ , کنتراست ديناميک 1:2000000 , با ضمانتنامه بانيان الکتريک

قيمت تلويزيون پاناسونيک(Panasonic)مدل: TH-L32D25

32 اينچ , کنتراست ديناميک 1:2000000 , با ضمانتنامه بانيان الکتريک

قيمت تلويزيون پاناسونيک(Panasonic)مدل: TH-L42D25

42 اينچ , کنتراست ديناميک 1:2000000 , با ضمانتنامه بانيان الکتريک

قيمت تلويزيون ال اي دي (LED)ايکس ويژن(X.vision) مدل:LE-40IMP9E

40 اينچ , مگا کنتراست3.000.000:1 ديناميک , وضوح تصوير بالا: Full HD)1920 x 1080)،داراي گيرنده ديجيتال داخلي(DVB-T)